Błąd ciągłości ekranu.

Pomiar długości przewodu miedzianego magistrali PROFIBUS z wykorzystaniem PROFTEST XL – przerwa ekranu w odległości 45m od miejsca pomiaru