Instalacja stałego monitoringu sieci 24/7

Większość służ utrzymania ruchu uważa, że zielone diody, to znak poprawnego działania. Dotyczy to również działania komunikacji, jeżeli sterownik, czy rozproszone wyspy wejść/wyjść, czy inne urządzenia podłączone do magistrali komunikacyjnej i wymieniające dane między sobą nie sygnalizują na czerwono diodą BF (Bus Fault – błąd sieci), to wszystko jest OK. Tak drogie urządzenia powinny mieć i zapewne mają zaawansowaną diagnostykę. Wszystko się zgadza z małym “ale”. Diagnostyka może i jest zaawansowana, ale dotyczy przesyłania informacji ostatnie podłączonych urządzeń, jak np. brak zamkniętej pętli prądowej na wejściu modułu analogowego, czy brak napięcia zasilającego falownik etc. 

Niestety nie jest to diagnostyka sieci, a jedyną informację jaką można dostać, to brak komunikacji. Żadne z wyżej wymienionych urządzeń nie wskaże miejsca i powodu zerwania komunikacji.
Sterownik oraz urządzenia typu SLAVE za pomocą czerwonej diody BF informują, że nie potrafią “rozmawiać” ze sobą.
Wiele się mówi o predykcji w utrzymaniu ruchu, a jednak temat sieci jest bardzo często pomijany, aż do czasu, gdy instalacja zatrzymuje się, najpierw raz na jakiś czas, a potem coraz częściej, aż do momentu gdy praca staje się nie możliwa.

Instalacja monitoringu 24/7 sieci pozwala z wyprzedzeniem przewidzieć ryzyko poważnej awarii, na podstawie pojedynczych informacji, takich jak utrata, czy błędne ramki, kiedy nie powoduje to jeszcze zatrzymania instalacji. Dzięki temu można w dogodnym momencie zatrzymać instalację i przystąpić do naprawy.

 

Diagnostyka sieci przemysłowych Profibus - Gliwice